Доставка на електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б