„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места.

17 февруари, 2017

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД обявява прием на документи за заемане на освободени, незаети или новооткрити работни места. Ръководството на дружеството набира персонал за следните позиции:

- Монтьор, гориво – транспортно оборудване в електроцентрала

- Електрозаварчик

- Оксиженист, газозаварчик

- Машинист, булдозер

- Оператор, парогенератор

- Монтьор, котелно оборудване 

- Стругар

- Фрезист

- Техник-маркшайдер

Документите, необходими за кандидатстване, са посочени  на интернет страницата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /www.tpp2.com/, секция „Кариери”→ „Заявление – образец”. Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в секция „Кариери”→ „Работни места”.  Прием на документи ще се осъществява всеки работен ден от 20.02.2017 г. до  02.03.2017 г. (вкл.) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

Сутрин:             от   8:00 часа  до  12:00 часа                                                                                    

Следобед:       от 12:30 часа  до  15:00 часа

Документи могат да бъдат подавани от кандидатите и по електронен път на e-mail: [email protected] (e-mail-ът ще бъде активен само за срока за прием на документи).

Ще бъдат приемани само заявления, окомплектовани с необходимите копия от документи. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по входящ номер и за всеки етап по отделно. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати, като те ще бъдат поканени за провеждане на събеседване.