СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

 
проф. д-р инж. Бончо Бонев
Председател
инж. Живко Динчев
Изпълнителен директор
Боян Боев
Член на Съвета на директорите
Руслан Германов
Член на Съвета на директорите
инж. Милан Миланов
Член на Съвета на директорите