Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
03.07.2020Енергоблок 300:00/06.07.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 и Котел 6-Среден ремонт
Повече информация
17.06.2020Енергоблок 105:35/17.06.2020г Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
16.06.2020Енергоблок 122:07/15.06.2020г. Котел 2 изключен от паралел-Престой за поддръжка
Повече информация
16.06.2020Енергоблок 118:46/15.06.2020г. Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
16.06.2020Eнергоблок 418:44/15.06.2020г.Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 408:57/15.06.2020г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 106:52/15.06.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 312:03/10.06.2020г. Енергоблок 3 с Котел 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 311:02/10.06.2020г. Котел 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 609:03/10.06.2020г.Енергоблок 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
11.05.2020Енергоблок 508:00/11.05.2020г. Енергоблок 5 в Основен ремонт
Повече информация
04.05.2020Енергоблок 302:00/27.04.2020г. Котел 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
04.05.2020Енергоблок 401:00/27.04.2020г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
04.05.2020Енергоблок 601:36/27.04.2020г. Енергоблок 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
04.05.2020Енергоблок 314:20/26.04.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
22.04.2020Енергоблок 502:46/22.04.2020г. Енергоблок 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
22.04.2020Енергоблок 620:42/21.04.2020г. Енергоблок 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
21.04.2020Енергоблок 400:05/17.04.2020г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
16.04.2020Енергоблок 316:53/15.04.2020г. Енергоблок 3 с Котел 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
16.04.2020Енергоблок 316:20/15.04.2020г. Котел 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация