Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
19.04.2021Енергоблок 7Спрян в резерв по търговски график.
Повече информация
19.04.2021Енергоблок 6Изключване на ТГ-6 в 17:34 26.01.2021г.
Повече информация
31.03.2021Енергоблок 5Включен в паралел в 07:35 CET. 31.03.2021г.
Повече информация
18.03.2021Енергоблок 1ТГ-1 с К-1 и К-2 в среден ремонт
Повече информация
01.03.2021Енергоблок 2В резерв по търговски график.
Повече информация
01.03.2021Енергоблок 1В резерв по търговски график.
Повече информация
28.02.2021Енергоблок 4К-7 изключен от паралел в 12:27 ч. на 10.02. по търговски график
Повече информация
10.02.2021Енергоблок 3КА-6 включен в паралел в 12:12 ч. на 10.02.
Повече информация
10.02.2021Енергоблок 4КА-8 включен в паралел в 08:30 ч. на 10,02,
Повече информация
09.02.2021Енергоблок 4Аварийно изключване на работеща ПЕП.
Повече информация
09.02.2021Енергоблок 4КА-8 в планов ремонт от 21:05 ч. на 08.02.2021г.
Повече информация
08.02.2021Енергоблок 416:02ч. ТГ-4 с КА-7 в паралел
Повече информация
26.01.2021Енергоблок 5Аварийно изключване от турбинен регулатир
Повече информация
26.01.2021Енергоблок 7Търговски график
Повече информация
26.01.2021Енергоблок 4К-7 изключен от паралел (0:00 часа), К-8 с ТГ-4 изключен от паралел. Търговски график.
Повече информация
26.01.2021Енергоблок 3K-6 включване в паралел. Търговски график
Повече информация
22.01.2021Енергоблок 6Резерв-Търговски график
Повече информация
22.01.2021Енергоблок 5Резерв-Търговски график
Повече информация
14.01.2021Енергоблок 3К-5 Изкл.от паралел-Търговски график
Повече информация
08.01.2021Енергоблок 4Изключване на КА-7 по търговски график
Повече информация